Hierboven ziet u ons kantoor ...

Lam & Müller Advocaten en Mediators

 

Het kantoor van Lam & Müller Advocaten en Mediators is tot 1 juni 2017 gehuisvest tegenover het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn in het kantoorgebouw Wallenberg aan het Raoul Wallenbergplein 25. Voor de route erheen klikt u hier.

Mr. N.M. Lam is MfN registermediator, mr. drs. R. Müller is eveneens mediator.De twee in hun vak bevlogen advocaten beoefenen tezamen een aantal rechtsgebieden. Ze houden zich bezig met het personen- en familierecht: echtscheidingen, alimentatie-kwesties, boedeldelingen, omgangsregelingen, naamswijzigingen, huwelijkse voorwaarden e.d. Mr. N.M. Lam is in de genoemde zaken de specialist van het kantoor.Ook behandelt een van de advocaten van het kantoor zaken op het terrein van het strafrecht. Zaken die voor de politierechter dienen, doch ook meervoudige kamer-zaken en appèlzaken op dit rechtsgebied.

Op het gebied van het arbeidsrecht is er ruimschoots deskundigheid in huis. Dat geldt ook voor het ambtenarenrecht. Mr. drs. Müller is op deze terreinen specialist. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het voeren van verweer daartegen, ontslag, loonvorderingen, medezeggenschap e.d., u kunt uw probleem bij hem neerleggen en wij zullen samen met u trachten het tegen de laagst mogelijke kosten en met het maximale rendement op te lossen.Nog niet genoemd is het appartementsrecht, een rechtsgebieden waarop in ruime mate expertise in huis is.


Voor nadere informatie moet u hier zijn.

http://www.rvr.org/binaries/images/logo-s/beeldmerk-hightrust_lc_rgb.jpg


INLOOPSPREEKUUR

Gedurende vele jaren kenden wij het inloopspreekuur op  dinsdagochtend. Dit inloopspreekuur, vanaf 9:00 uur tot 10:00 uur, gaat verdwijnen. Met ingang van 2017 is er geen inloopspeekuur meer. Tot die tijd kunt u zonder daarvoor een afspraak te hebben gemaakt een van de advocaten spreken. Er wordt niet geadviseerd. U kunt slechts uw probleem  vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. Deze bespreekt met u of er sprake is van een juridisch probleem waarvoor bijstand van een advocaat noodzakelijk dan wel gewenst is.


Een - gratis - consult duurt niet langer dan vijftien tot maximaal twintig minuten.

AANGESLOTEN BIJ